B2B telemarketing, wat mag nog wel?


telemarketing bureau Marketcall

In een eerdere blog vroegen we ons af of koude acquisitie anno 2023 nog wel mag. Gelukkig was het antwoord ja. Bedrijven mogen andere bedrijven (rechtspersonen) blijven bellen om diensten of producten te verkopen. Nu gaan we hier verder op: wat mag dan nog wel bij B2B telemarketing? Mag u bijvoorbeeld ieder persoon en elk bedrijf benaderen? En hoe zit het eigenlijk met zzp’ers? Op deze vragen en meer geven we antwoord in dit blogartikel.

B2B telemarketing, mag dat nog wel?

Nog even terug naar onze eerder geschreven blog. Hierin benoemden we al de nieuwe regels in de Telecommunicatiewet die vanaf 1 juli 2021 gelden. De grootste en belangrijkste verandering draait om zzp’ers, de eenmanszaken worden nu beter beschermd. Zzp’ers en freelancers vallen nu onder de groep natuurlijke personen, net als VOF’s, CV’s en maatschappen. Om natuurlijke personen te mogen bellen, heeft u expliciet toestemming nodig van de persoon. Het moet bovendien duidelijk zijn voor welke producten of diensten de toestemming is en voor hoelang de toestemming geldt. Bedrijven mogen natuurlijke personen niet onder druk zetten om toestemming te geven.

Verder gelden de volgende regels:

  • Anoniem bellen mag niet. Uw telefoonnummer moet zichtbaar zijn.
  • Het gebruik van vooraf aangevinkte vakjes is niet toegestaan.
  • Consumenten moeten de toestemming makkelijk kunnen intrekken.
  • Gebruik geen automatisch oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst. Er moet een echt persoon bellen.
  • Let op de regels voor sms, WhatsApp en DM. Er mogen geen elektronische berichten worden verstuurd zonder toestemming.

Bestaande klanten benaderen

Bestaande klanten mogen bedrijven wel blijven benaderen. Er is geen expliciete toestemming voor nodig. Maar uw klanten moeten wel vooraf de mogelijkheid tot opt-out hebben gekregen. Ook al heeft u toegang tot de contactgegevens van oude klanten, het gebruik ervan is niet zomaar toegestaan. Verder moet u weten dat u alleen bestaande klanten mag benaderen over gelijksoortige producten of diensten. Er moet voldoende verband zijn tussen wat uw klant eerder kocht en wat u nu wilt aanbieden.

Nieuwe klanten bereiken

Het belangrijkste punt van de nieuwe regels omtrent B2B telemarketing is dat ongevraagd bellen voor commerciële verkoop niet meer mag. Zijn er manieren om hier onderuit te komen? Ja, die zijn er wel degelijk:

  1. Zorg dat de communicatie niet commercieel is.
  2. Zorg dat u toestemming heeft, zodat het niet meer ongevraagd is.

Wat bijvoorbeeld wel mag, is een bedrijf bellen met de simpele vraag of u eens zou mogen bellen over een bepaald onderwerp. Geen specifiek aanbod of verkooppraatjes. Maak het gesprek niet commercieel, maar houdt het open. Op deze manier legt u het eerste, niet commerciële contact. Als het bedrijf toehapt en toestemming verleent, kunt u op een later moment terugbellen en uw boodschap overbrengen.

Ook B2B telemarketing inzetten?

Maak kennis met Marketcall en besteed de koude acquisitie uit aan ervaren specialisten. Neem contact op voor meer informatie.